Czego uczymy w naszym przedszkolu?

Czego uczymy w naszym przedszkolu

Dobre przedszkole to przedszkole, które pozwala dziecku rozwijać się w wielu różnych kierunkach oraz rozwijać osobiste zainteresowania, które przejawia już od najmłodszych lat. To jednak nie wszystko – przedszkole nie powinno tylko uczyć oraz rozwijać pasji, ale także tworzyć człowieka żyjącego zgodnie z otaczającym nas środowiskiem. Dlatego, skandynawska samodzielność i zaradność są dla nas ideą i wzorem do naśladowania, który wdrażamy w życie naszych przedszkolaków, aby zbudować w nich pewność siebie i zaradność umożliwiającą im nabycie odpowiednich umiejętności. Zaradne dziecko to dziecko pewne siebie, asertywne, zdrowe fizycznie i emocjonalnie. W naszym przedszkolu duży nacisk kładziemy na zdrowy styl życia, polegający na utrzymywaniu już od najmłodszych lat równowagi między przyjemnością i zabawą a obowiązkami. Uczymy dzieci przez zabawę zagadnień o tematyce poszanowanie przyrody i dbanie o środowisko, nieobca na co dzień staje się ekologia. Czego uczymy dzieci na zajęciach? Między innymi, dlaczego ważnym jest wyrzucać śmieci do kosza, jak segregować odpady, jak szanować otaczającą nas przyrodę. Ta tematyka chętnie pobudza dzieci do pytań, na które wspólnie sobie odpowiadamy.

Dzięki zróżnicowanym zajęciom dzieci nie tylko odkrywają swoje pasje, ale również dowiadują się, co jeszcze je interesuje. W przedszkolu dzieci zyskują na aktywności fizycznej w postaci gimnastyk, zajęć tanecznych jak zajęć na świeżym powietrzu i jednocześnie doskonale się bawią, ćwicząc swoją motorykę. Każdy dzień w przedszkolu składa się zarówno z zabawy, jak i obowiązków w postaci nauki. Nasze zajęcia edukacji przyrodniczej uczą dzieci, jak postępować w środowisku odpowiedzialnie, do przekazanych treści chętnie w różnych sytuacjach odnoszą się wszyscy wychowawcy, ucząc dzieci wcielać treści teoretyczne w praktyce. Dzięki zajęciom matematycznym oraz szachom dzieci uczą się reguł oraz opisywania świata za pomocą liczb. Najbardziej podobają im się jednak zajęcia artystyczne, podczas których mogą uwolnić swoje talenty muzyczne i aktorskie. Dzięki nim, jeszcze bardziej przejawiają zainteresowania sztuką i mogą w pełni realizować swój potencjał już od najmłodszych lat. Zajęcia projektowe – tematyczne, rozwijacie wyobraźnie, poszerzające horyzonty, twórcze to zajęcia, które cieszą się największym poziomem zaangażowania u większości dzieci. Poruszamy wyobraźnię, poszerzamy horyzonty i pobudzamy do zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, ponieważ wierzymy, że dociekliwy i ciekawy świata umysł tworzymy już od najmłodszego.

Nieobce jest nam stosowanie tematyki pod tytułem pedagogika bliskości na co dzień i w każdym aspekcie życia. Dzięki zajęciom zorientowanym na taką pedagogikę, jesteśmy w stanie rozwijać u dzieci ich potencjał empatii oraz tworzenia bliskich relacji z innymi dziećmi oraz członkami rodziny. Uczymy reagować scenariuszy zachowań w pewnych sytuacjach oraz ich analizy tak, aby dziecko mogło świadomie odpowiadać zgodnie z zaszłymi okolicznościami. Dzięki temu, dziecko kształtuje w sobie zdrową i rzeczywistą ocenę sytuacji oraz odpowiedzialny charakter, zorientowany na zrozumienie zarówno siebie, jak i osób dookoła niego.

Mamy świadomość, że każde dziecko jest indywidualne i rozwija się w swoim własnym tempie. Dlatego przygotowaliśmy także zajęcia logopedyczne i zajęcia z psychologiem dla dzieci, które tego potrzebują. Dzięki spersonalizowanym zajęciom pomagamy dzieciom pokonywać ich bariery oraz wspólnie z dzieckiem szukamy rozwiązania problemów. Uzupełnieniem prawidłowego wychowania dzieci są warsztaty savoir-vivre, podczas których mają okazję do zapoznania się i wdrażania w życie zasad obowiązujących w świecie dorosłych już od najmłodszego. Dzięki temu, nasi wychowankowie to przyszli dorośli umiejący zachować się z kulturą w każdej sytuacji, umiejący dopasować odpowiednie zachowanie do okoliczności.

Wierzymy, że zgodnie z naszym programem uczymy następne pokolenia wychowania w duchu zabawy, ale też i poszanowania dla drugiego człowieka. Rozwijamy talenty i dbamy o sprawność fizyczną naszych podopiecznych, dzięki szerokim możliwościom aktywności sportowej. Odkrywamy ukryte talenty. Ale przede wszystkim zapewniamy prawidłowy wzrost i rozwój psychiczny dziecka jako indywidualisty patrzącego na świat ze swojej perspektywy. Nasze zajęcia pobudzają do zadawania pytań i do poszukiwania na nie odpowiedzi. Chociaż niektóre z tych pytań są niesamowicie trudne nawet do odpowiedzenia przez wychowawców, to jednak nie ignorujemy dociekliwości dziecka, ucząc je tym samym krytycznego myślenia. Zajęcia matematyczne czy logiczne przeplatane zabawą, sportem i zajęciami artystycznymi umożliwiają dziecku odkrycie tego, co je naprawdę pasjonuje i co może stać się przygodą na całe jego życie. Duża ilość zróżnicowanych zajęć sprawia, że dzieci się nie nudzą. Łączą świetną zabawę z edukacją już od najmłodszych lat, a przy tym uczą się budować fantastyczne relacje już od początku swojego życia. W wyjątkowy sposób dbamy o ich potrzeby emocjonalne, aby wychować je w duchu asertywności, ale i pewności siebie, która przyda im się na całe życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *