Nowoczesne metody nauczania w Przedszkolu Naukowym Epic – czym wyróżniamy się od tradycyjnego podejścia?

Nowoczesne metody nauczania w Przedszkolu Naukowym Epic

Przedszkole Norlandia Epic to naukowe przedszkola, które inspirowane są skandynawską metodą nauczania. Na chwilę obecną metoda ta uznawana jest za najlepszą i najbardziej efektywną na całym świecie, ponieważ rozwija wszelkie kompetencje dzieci i skupia się przede wszystkim na wspieraniu twórczego działania u maluchów. Na czym dokładnie polegają różnice między tradycyjnymi przedszkolami a Przedszkolem Naukowym Epic?

Przedszkole Naukowe Norlandia Epic to drugi dom dla dziecka

Niepubliczne przedszkole Warszawa Wola to miejsce, która ma szansę stać się dla dziecka drugim domem, a więc miejscem kojarzonym z bezpieczeństwem, tolerancją, radością i możliwością egzekwowania indywidualnych potrzeb. Przedszkole Warszawa Wola Epic daje dzieciom szansę na rozwijanie podstawowych kompetencji, jak i wrodzonych talentów. Opiekunowie skupiają się na tym, aby uczyć dzieci szacunku do człowieka i przyrody, otwartości, a także ciekawości. Holistyczne wychowanie dzieci od najmłodszych lat przygotowuje je do życia we współczesnym świecie i współpracy z innymi, zaś Przedszkole Wola Warszawa staje się miejscem poszukiwań, odkryć i cennych inspiracji.

Indywidualne podejście do każdego malucha

Przedszkola Warszawa Wola realizują podstawę programową zgodną z wytycznymi MEN, ale jednocześnie wyróżniają się na tle większości placówek tym, że każde dziecko jest tutaj traktowane indywidualnie. Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby nie traktować dzieci jako ujednoliconą pod każdym względem grupę, ale zauważać różnice i personalne potrzeby maluchów. Dzięki temu prywatne przedszkole Warszawa Wola staje się miejscem, w którym każde z dzieci może rozkwitać, uczyć się samodzielności we własnym tempie i przyswajać wiedzę obejmującą najróżniejsze dziedziny.

Jakie metody stosowane są w Przedszkolu Naukowym Epic Przedszkole?

Przedszkole niepubliczne na Warszawskiej Woli – Epic, bazuje na holistycznych metodach edukacji, a więc łączy w trakcie zajęć zagadnienia z różnych przedmiotów. Dzieci nauczane są zgodnie z metodami proponowanymi przez włoską lekarkę, Marię Montessori, która propagowała swobodny rozwój dzieci. Przedszkole Montessori Warszawa Wola to miejsce, w którym aktywność dzieci nie jest tłumiona. Opiekunowie dzieci doskonale wiedzą, że to swoboda wyzwala w dzieciach kreatywność, a maluchy zachęcane są do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu kwestiach, samoistnie ucząc się dyscypliny. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy matematyki, języków obcych, a na zajęciach praktykowane są pedagogika bliskości oraz glottodydaktyka. Ta ostatnia jest specjalnie opracowanym planem nauczania, podczas którego dzieci uczone są pisania i czytania, ale nie w sposób tradycyjny, tylko ściśle dostosowany do ich możliwości umysłowych, emocjonalnych czy fizycznych. Dzięki temu proces nauki nie jest zbyt szybki ani zaniżony w żadnym z przypadków. 

Jak wygląda plan zajęć?

Plan zajęć w przypadku Epic przedszkoli również różni się od tradycyjnych programów nauczania. W tym wypadku zajęcia edukacyjne występują obok zabaw swobodnych, a nauka języka angielskiego obok nauki języka hiszpańskiego. Dzieci mają okazję również brać udział w warsztatach chemicznych, gimnastykować się, grać w szachy czy brać udział w edukacji przyrodniczej lub muzycznej. Dzięki takiemu programowi dzieci codziennie w niezwykle przyjaznej atmosferze mają szansę rozwijać się na każdym poziomie. 

Zapraszamy do odwiedzenia nas ora zapisów Twojego dziecka do Przedszkola Naukowego Epic 😊