Podstawy edukacji

Edukacja językowa

W przedszkolu Epic dużą wagę przykładamy do szeroko rozumianej edukacji językowej. Wierzymy, że „słowa mają siłę”, jesteśmy przekonani, że komunikacja jest bardzo ważna. W kontaktach z dziećmi i rodzicami używamy empatycznej komunikacji, nie uogólniamy, nie oceniamy.

Uczymy dzieci jak jasno komunikować swoje potrzeby, w jaki sposób prosić o pomoc. Rozwijamy umiejętności dialogowania.

Aby zapewnić dzieciom jak najlepszy start, naukę czytania i pisania prowadzimy w oparciu o metodę glottodydaktyki prof. Rocławskiego oraz elementy metody Marii Montesorri. Ćwiczenia są atrakcyjne dla dzieci, odbywają się formie zabawy.

Edukacja matematyczna

Matematyki uczymy w oparciu o „dziecięcą matematykę” profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Wykorzystujemy dogodne momenty w ciągu dnia na naukę przez zabawę. Dzieci przyswajają pojęcia i umiejętności matematyczne przy okazji – liczymy szyszki na spacerze, dzielimy owoce podczas podwieczorku itd.

Edukacja przyrodnicza

Bardzo ważne jest dla nas spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wychodzimy na plac zabaw i na spacery. Podczas czasu spędzonego w plenerze obserwujemy przyrodę, poznajemy środowisko wokół nas. Istotne jest też dla nas kształtowanie postaw ekologicznych – uczymy jak oszczędzać wodę, jak segregować śmieci. Stosujemy metodę recyklingu – np. robimy ozdoby choinkowe z zużytych kartek, na zajęciach logopedycznych korzystamy z papierowych słomek itd.

Edukacja emocjonalno – społeczna

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci to priorytet w naszym przedszkolu. Uważamy, że najważniejsze co możemy dać dzieciom, to nauka komunikacji, radzenia sobie z własnymi emocjami, nauka współdziałania i dialogu. Nauczyciele znają metody, które wspierają dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym, wykorzystują w swojej pracy elementy: Self- reg, mindfullness, Komunikacji bez Przemocy.

Edukacja artystyczna

W przedszkolu Epic rozwijamy sferę artystyczną naszych wychowanków. Pracujemy różnymi metodami, wspieramy proces twórczy dzieci. Ważna jest dla nas samodzielność i inwencja twórcza, nie narzucamy dzieciom tego, jak mają wyglądać ich prace plastyczne. Jedynie dajemy odpowiednie środki do działania i wspieramy je w tym procesie. Takie podejście do edukacji artystycznej daje dzieciom poczucie sprawczości oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Przykładamy też dużą wagę do uczestniczenia w życiu kulturalnym – chodzimy do teatru, na koncerty, do muzeów. Twórców różnych dziedzin artystycznych zapraszamy do przedszkola, aby pokazali nam czym się zajmują i zarażali dzieci swoją pasją. 

Edukacja zdrowotna

Dbamy o zdrowie naszych podopiecznych. Zapewniamy zdrowe posiłki, także dla alergików. W naszym przedszkolu nie jemy słodyczy, nie pijemy słodkich napojów. Podczas zajęć kulinarnych uczymy dzieci jak przygotowywać zdrowe przekąski. Aktywnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, kształtując w ten sposób postawy aktywnego spędzania wolnego czasu. Raz w roku organizujemy Rodzinną Olimpiadę, w której biorą udział dzieci i ich rodzice.

Profilaktyka logopedyczna

Elementy profilaktyki logopedycznej realizowane są podczas codziennych aktywności – nauczyciele zwracają uwagę na takie elementy jak prawidłowy tor oddechowy, sprawność aparatu artykulacyjnego. Raz w roku odbywają się logopedyczne badania przesiewowe, po których rodzice otrzymują informacje dotyczące rozwoju mowy ich dzieci.

Przestrzeń przedszkola

Przestrzeń przedszkola funkcjonalna i estetyczna – przeważają pastelowe kolory, które kojarzą się ze spokojem, nie rozpraszają dzieci. Przykładamy też dużą wagę do pomocy i zabawek, którymi otaczają się dzieci. Wykonane są one z ekologicznych materiałów i są wielofunkcyjne. Rozwijają dziecięcą kreatywność. Posiłki podawane są na zastawie wykonanej z ekologicznych materiałów.

Programy indywidualne

W przedszkolu Epic przykładamy dużą wagę do indywidualizacji procesu nauczania. Nauczyciele bacznie obserwują dzieci, rozwijają ich mocne strony i wspierają w trudnościach. Wnikliwie analizujemy procesy zachodzące w grupie i dostosowujemy do tego zajęcia dydaktyczne.

Wiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe, każde ma dużo zalet. Trzeba je odkryć i rozwijać.

Projekty edukacyjne

„Dzieci i rodzice – czytelnicy” – dbamy o rozwój czytelnictwa naszych podopiecznych. W przedszkolu czytamy dużo książek, dzieci mają dostęp do bogatych biblioteczek w salach przedszkolnych. Ponadto prowadzimy ogólnodostępną biblioteczkę przedszkolną dla dzieci i rodziców. Znajdują się w niej wartościowe pozycje dla najmłodszych oraz książki o wychowaniu w nurcie rodzicielstwa bliskości dla rodziców. Każde dziecko oraz rodzic może wypożyczyć książkę z przedszkola. Zachęcamy też rodziców do wzbogacania naszej biblioteki przeczytanymi już pozycjami z domowego księgozbioru. 

„Mali melomani” – zapoznajemy dzieci z muzyką poważną. Jest ona obecna podczas codziennych aktywności w przedszkolu – np. włączana podczas leżakowania, rysujemy do muzyki. Jesteśmy przekonani, że to jaką muzyką otaczane są dzieci kształtuje ich gust muzyczny i wpływa na ogólny rozwój i dobrostan. W naszym przedszkolu odbywają się też koncerty. Dzieci słuchają utworów muzycznych i poznają różne instrumenty.

„Każdy inny, wszyscy równi” – projekt, w którym zapoznajemy dzieci z pojęciem różnorodności. Każdego miesiąca poznajemy różne kultury, języki, pokazujemy jak żyją ludzie na innych kontynentach, co lubią jeść. Organizujemy dni tematyczne: np. „dzień japoński”, „dzień hiszpański”, podczas których słuchamy muzyki z danego regionu, uczymy się regionalnych tańców, zwrotów w innych językach, jemy potrawy z różnych stron świata. Zwracamy uwagę na wartość jaką jest to, że każdy jest inny, zaciekawiamy tym, co mniej znane.

„Luźne piątki” – w jeden piątek w miesiącu spędzamy poza przedszkolem. Wiosną i latem chodzimy do parku, robimy pikniki. Zimą odwiedzamy muzea, chodzimy do lasu, na sanki. Takie dni pomagają oderwać się od przedszkolnej rutyny, dają dzieciom więcej przestrzeni do swobodnej zabawy. Uczymy się też zachowania w miejscach publicznych, respektowania potrzeb innych osób czy dbania o naturę.

Tworzenie wokół przedszkola „wioski wsparcia”

Przedszkole jest miejscem wspierającym rozwój nie tylko dzieci, ale i ich opiekunów. Chcemy aby nauczyciele i rodzice tworzyli wokół przedszkola „wioskę wsparcia”, w imię hasła, że do „wychowania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska”. Widzimy potrzebę budowania wzajemnych relacji, szczególnie istotne jest to w przypadku dużych miast, gdzie jest to utrudnione.

Organizujemy warsztaty dla rodziców ze specjalistami z różnych dziedzin. Spotkania dotyczą wychowania w nurcie rodzicielstwa bliskości, dbania o własne granice, ale też proponujemy rodzicom warsztaty rękodzielnicze, wyprawy ojców, jogę dla mam. Cyklicznie w weekendy w naszym przedszkolu odbywają się spotkania tematyczne (robienia ozdób choinkowych, warsztaty taneczne, wieczorki filmowe), na które zapraszamy rodziców z dziećmi.